Tất cả kỹ năng đều có trong Creative Series 2017

Creative Series là một trong các số ít những chương trình cung cấp hầu như tất cả các kỹ năng để bạn có thể đảm nhận bất kỳ công việc nào trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Từ những khóa học phổ biến như Photoshop, Abobe Illustrator cho đến những khóa học hoàn toàn mới mẻ như Motion Graphics.

  • Cate-01
  • Cate-02
  • Cate-03
  • Cate-04
  • Cate-05
  • Cate-06
Đã có
0
học viên tham gia

Chương trình đào tạo lĩnh vực thiết kế, đồ họa là một trong những ngành học thế mạnh của Đại học Hoa Sen, đến nay chương trình đã được triển khai hơn 20 năm với hàng ngàn học viên tham gia và thành công trong sự nghiệp.

ĐĂNG KÝ NGAY
Creative Series của Đại học Hoa Sen đã đáp ứng tốt mọi nhu cầu học tập của tôi, hầu như những kỹ năng tôi cần trang bị đều được cung cấp bởi những khóa học trong chương trình này.
Nguyễn Hoàng Nam
Học viên khóa Motion Graphics
Creative Series của Đại học Hoa Sen đã đáp ứng tốt mọi nhu cầu học tập của tôi, hầu như những kỹ năng tôi cần trang bị đều được cung cấp bởi những khóa học trong chương trình này.
Nguyễn Hoàng Nam
Học viên khóa Motion Graphics
Creative Series của Đại học Hoa Sen đã đáp ứng tốt mọi nhu cầu học tập của tôi, hầu như những kỹ năng tôi cần trang bị đều được cung cấp bởi những khóa học trong chương trình này.
Nguyễn Hoàng Nam
Học viên khóa Motion Graphics

ĐĂNG KÝ HỌC