Giới thiệu

Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch do Trường Đại học Hoa Sen cấp theo quy định của Tổng cục Du lịch tại Công văn số 696/TCDL-LH ngày 02 tháng 06 năm 2017.

Địa lý, Lịch sử, Văn hóa Việt Nam

Pháp luật liên quan đến du lịch

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Tâm lý khách du lịch

Giao tiếp ứng xử trong du lịch

Đạo đức nghề nghiệp ngành du lịch

Quản trị kinh doanh lữ hành

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thực hành hướng dẫn du lịch

Thực tập cuối khóa

Đối tượng học và thời lượng đào tạo

Chương trình được thiết kế độc đáo, phù hợp với nhiều nhu cầu học tập khác nhau.

Chương trình 1 tháng

Dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch..

Chương trình 2 tháng

Dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng ngành Du lịch không phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn..

Chương trình 3 tháng

Dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật kinh tế..

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chính của chương trình là cung cấp các kiến thức & cần thiết để học viên có thể trở thành một người hướng dẫn viên du lịch thực thụ.

Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về địa lí, lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội..
Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch.

Liên hệ

  • 93 Cao Thắng, Q.3, TP. HCM
    (028)39.253.484 - (028)39.256.734
  • Phòng 001 Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
    028.730 91991 - Ext: 11423, 11425
  • ĐH Hoa Sen, CVPM Quang Trung, Q. 12, TP. HCM
    (028)54.370.026 - (028)54.370.124
  • Hotline: 0906.800.096