Hotline 0906.800.096

Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data

Khóa học đầu tiên tại TPHCM về Dữ liệu lớn
Phân tích dữ liệu: Nghề vàng thời kỷ nguyên số
Sở hữu bằng cấp Ấn Độ, có giá trị toàn cầu
Giảng viên là những chuyên gia đầu ngành về công nghệ số hóa
Chương trình được cập nhật mới nhất theo chuẩn Ấn Độ

ĐĂNG KÝ NGAY

Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn, với quy mô vượt quá khả năng nắm bắt và xử lý của các công cụ phần mềm truyền thống trong khoảng thời chấp nhận. Big Data còn là tập hợp các kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi cách tích hợp mới nhằm khám phá những giá trị tiềm ẩn to lớn từ những tập hợp dữ liệu lớn, đa dạng và phức tạp. Năm 2012, Gartner định nghĩa “Dữ liệu lớn là những tài sản thông tin với ba chiều tăng trưởng (3V), tăng về lượng (volume), tăng về tốc độ (velocity), tăng về chủng loại (variety), do đó cần các hình thức xử lý mới để nâng cao khả năng ra quyết định, khám phá giá trị nội tại và tối ưu hóa quy trình làm việc”.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

280 giờ (12 tháng)

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

  • ·  Đã làm việc trên môi trường Windows
  • ·  Có kiến thức về Microsoft Office

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

  • ·  Bằng cấp do NIIT (Ấn Độ) cấp, có giá trị toàn cầu.
  • ·  Học 100% trên máy tính, phòng Lab
  • ·  Môi trường học tập theo chuẩn quốc tế
  • ·  Giáo trình gốc từ học viện NIIT Ấn Độ

CÁC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

GIẢNG VIÊN

Giảng viên giàu kinh nghiệm do học viện NIIT tuyển chọn, là các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT với nhiều kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm giảng dạy cùng với phương pháp giảng dạy đầy sáng tạo LACC từ NIIT.

CÁC DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

  • Sinh viên được hỗ trợ học tập qua cố vấn học tập, thư viện
  • Được sử dụng các dịch vụ học tập trực tuyến từ NIIT như Reference Reading links, Discussion Forums, Practice Tests…
  • Được tham gia các hoạt động nghiên cứu, giao lưu, hội thảo…

BẰNG CẤP

Văn bằng Professional Diploma in Digital Transformation - Big Data  do Học viện NIIT (Ấn Độ), Học viện CNTT số 1 Châu Á cấp và có giá trị toàn cầu.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn (Big Data Analyst)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Môn học

Thời lượng (giờ)

Hadoop(MapReduce/HDFS)

102

Zookeeper

16

Hbase

70

Hive

30

Storm Distributed Live Computing

43

Sqoop

19

Tổng cộng

280