Hotline 0906.800.096

Chuyên viên Quản trị Logistics

Thông báo: Tạm ngưng chiêu sinh chương trình Quản Trị Logistics

Thời lượng chương trình: 90 giờ (4 tháng)

Chương trình trang bị, mở rộng kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp, đóng góp vào thành công sự nghiệp cá nhân đồng thời mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp tối ưu giảm chi phí, tăng tính phục vụ, tăng lợi nhuận, đạt được lợi thế cạnh tranh vững chắc


Mục tiêu chương trình

 • Nhận thức đầy đủ về logistics trong Quản trị Kinh doanh
 • Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật để quản lý các hoạt động logistics trong sản xuất kinh doanh
 • Tạo căn bản để hình thành, thực hiện các chiến lược và quyết định về các hoạt động logistics

Đối tượng tham dự

 • Giám đốc điều hành
 • Giám đốc Marketing
 • Giám đốc logistics
 • Nhân viên các bộ phận logistics, phát chuyển nhanh, quản lý kho, dịch vụ vận tải, dịch vụ khách hàng
 • Các cấp quản lý trung gian tại các Doanh nghiệp

Nội dung chương trình

Thứ tự Môn học Thời lượng (Tiết)
01 Tổng quan về quản trị logistics
 • Khái niệm về logistics
 • Nội dung cơ bản
 • Thực trạng về hoạt động logistics tại Việt Nam
12
02 Quản trị Dự trữ
 • Khái niệm / phân loại Dự trữ
 • Các mô hình Dự trữ
09
03 Quản trị vật tư – Thu mua
 • Quản trị vật tư
 • Thu mua
 • Chuyển cung ứng (Supply Chain Management)
 • Các mô hình quản trị
12
04 Quản trị vận tải
 • Vai trò vận tải trong quản trị logistics
 • Các vấn đề cơ bản
 • Thực trạng ngành Vận tải
 • Giao nhận tại Việt Nam
12
05 Quản trị Kho bãi – Xếp dỡ - Đóng gói
 • Vai trò, mục tiêu, mạng lưới kho bãi
 • Các mô hình kho bãi hiện đại
 • Quản trị kho bãi
12
06 Dịch vụ Khách hàng – Hệ thống thông tin
 • Chiến lược dịch vụ khách hàng
 • Đo lường, cải thiện Dịch vụ khách hàng
 • Quản lý chu trình đặt hàng
 • Các hệ thống thông tin trong hoạt động logistics
09
07 Tổng chi phí logistics
 • Khái niệm/Phân tích Tổng chi phí
 • quản trị logistics tại Doanh nghiệp
12
08

Ứng dụng Logistics tại doanhg nghiệp

 

 • Tổ chức logistics tại doanh nghiệp
 • Hoạch định chiến lược, kế họach logistics tại doanh nghiệp
 • Xây dựng các tiêu chí đo lường, kiểm soát, đánh giá hoạt động logistics trong doanh nghiệp
 • Tổng kết khóa học
12
08 Tồng cộng 90

Bằng cấp / chứng chỉ

 • Chứng chỉ "Chuyên viên Quản trị Logistics chuyên nghiệp" do Trường Đại học Hoa Sen cấp.