Hotline 0906.800.096

Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự

GIỚI THIỆU

 • Khóa học cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về Quản trị Nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp cụ thể như: kỹ năng và phương pháp thiết kế sơ đồ tổ chức; Lập bảng hoạch định nhân sự; Xây dựng các chính sách, qui trình nhân sự; Xây dựng bảng mô tả công việc; Mô hình năng lực; Hệ thống quản trị thông tin nhân sự; Phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế.
 • Ngoài ra, khóa học cũng giúp người học hiểu được Nguyên lý trong Quản trị Nguồn nhân lực; Quy trình quản trị nguồn nhân lực; Chức năng của bộ phận nhân sự trong tổ chức; Quy trình tuyển dụng; Quản lý hiệu quả công việc; Quản trị nhân tài; Đào tạo và phát triển; Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và Quan hệ lao động; Nền tảng kiến thức nhân sự chuyên sâu để có thể nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong quản lý nguồn nhân lực.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

90 giờ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Mọi đối tượng mong muốn tìm hiểu, trang bị kiến thức tổng quan của nghề Quản trị Nhân sự.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Đảm nhận công việc của một nhân viên phòng Nhân sự tại các công ty/doanh nghiệp thuộc các chức năng khác nhau như Tuyển dụng, Đào tạo phát triển, Tiền lương & Phúc lợi
 • Xây dựng được các chính sách, hệ thống liên quan đến các mảng chức năng thuộc phòng nhân sự
 • Vận dụng kiến thức đã học để phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế
 • Vận dụng kiến thức đã học để tham gia hoạch định chính sách nhân sự và xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế
 • Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 • Giảng viên là Giám đốc nhân sự/Trưởng phòng Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển có kinh nghiệm thực tế và khả năng sư phạm tốt
 • Chương trình được giảng dạy trên cơ sở kết hợp hợp lý và chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành các tình huống thực tế tại các doanh nghiệp giúp người học hiểu rõ kiến thức, bản chất công việc giúp người học hòa nhập nhanh và làm việc hiệu quả.
 • Tư vấn xây dựng và hỗ trợ phát triển năng lực của từng cá nhân.
 • Được tham gia trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các chuyên viên Quản trị cấp cao thông qua buổi giao lưu, chia sẻ về nghề Quản trị Nhân sự.
 • Chương trình luôn được cập nhật theo sát tình hình Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp.

BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

Chứng nhận “Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự“ do trường Đại học Hoa Sen cấp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Người học có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính trong và ngoài nước với các vị trí như:

 • Nhân viên phòng nhân sự
 • Trợ lý trưởng phòng nhân sự

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

HỌC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

27 (giờ)

1

 Tổng quan

3

2

 Phát triển cơ cấu tổ chức

6

3

 Phát triển năng lực

3

4

 Hoạch định nguồn nhân lực

3

5

 Cấu trúc và thành phần của Quản trị Nguồn nhân lực

3

6

 Quản trị Hiệu quả công việc

3

7

 Hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực

3

8

 Kiểm tra, đánh giá cuối học phần 1

3

HỌC PHẦN 2: TUYỂN DỤNG

12 (giờ)

1

 Nhu cầu nguồn nhân lực

3

2

 Các giải pháp đáp ứng nhu cầu

3

3

 Lựa chọn ứng viên

3

4

 Kiểm tra, đánh giá cuối học phần 2

3

HỌC PHẦN 3: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

15 (giờ)

1

 Tổng quan về đào tạo và phát triển

3

2

 Nhu cầu đào tạo và cơ sở cho các hoạt động đào tạo và phát triển

3

3

 Các phương pháp và cách tiếp cận trong đào tạo và phát triển

3

4

 Đào tạo – Học tập – Gắn kết người lao động

3

5

 Kiểm tra, đánh giá cuối học phần 3

3

HỌC PHẦN 4: LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

15 (giờ)

1

 Tổng quan về Lương và Chế Độ Phúc Lợi

3

2

 Các thành phần của hệ thống Lương và Chế Độ Phúc Lợi

3

3

 Phát triển chính sách Lương và Chế Độ Phúc Lợi

3

4

 Mối quan hệ giữa các chính sách Lương và Chế Độ Phúc Lợi và các mảng chức năng khác của Quản trị Nguồn nhân lực

3

5

 Kiểm tra, đánh giá cuối học phần 4

3

PHẦN 5: ĐỀ ÁN CUỐI KHÓA

18 (giờ)

1

 Hướng dẫn người học thực hiện nghiên cứu và làm báo cáo

15

2

 Thuyết trình báo cáo cuối khóa

3

PHẦN 6: WORKSHOP ( Một số đề tài gợi ý)

3 (giờ)

1

 HRBP

2

 Nghề nhân sự

3

 Hệ thống quản trị nhân sự thông minh dựa trên nền tảng CNTT

4

 Quản trị nhân tài