Hotline 0906.800.096

Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự

GIỚI THIỆU

 • Khóa học cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về Quản trị Nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp cụ thể như: kỹ năng và phương pháp thiết kế sơ đồ tổ chức; Lập bảng hoạch định nhân sự; Xây dựng các chính sách, qui trình nhân sự; Xây dựng bảng mô tả công việc; Mô hình năng lực; Hệ thống quản trị thông tin nhân sự; Phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế.
 • Ngoài ra, khóa học cũng giúp người học hiểu được Nguyên lý trong Quản trị Nguồn nhân lực; Quy trình quản trị nguồn nhân lực; Chức năng của bộ phận nhân sự trong tổ chức; Quy trình tuyển dụng; Quản lý hiệu quả công việc; Quản trị nhân tài; Đào tạo và phát triển; Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và Quan hệ lao động; Nền tảng kiến thức nhân sự chuyên sâu để có thể nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong quản lý nguồn nhân lực.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

90 giờ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Mọi đối tượng mong muốn tìm hiểu, trang bị kiến thức tổng quan của nghề Quản trị Nhân sự.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Đảm nhận công việc của một nhân viên phòng Nhân sự tại các công ty/doanh nghiệp thuộc các chức năng khác nhau như Tuyển dụng, Đào tạo phát triển, Tiền lương & Phúc lợi
 • Xây dựng được các chính sách, hệ thống liên quan đến các mảng chức năng thuộc phòng nhân sự
 • Vận dụng kiến thức đã học để phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế
 • Vận dụng kiến thức đã học để tham gia hoạch định chính sách nhân sự và xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế
 • Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 • Giảng viên là Giám đốc nhân sự/Trưởng phòng Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển có kinh nghiệm thực tế và khả năng sư phạm tốt
 • Chương trình được giảng dạy trên cơ sở kết hợp hợp lý và chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành các tình huống thực tế tại các doanh nghiệp giúp người học hiểu rõ kiến thức, bản chất công việc giúp người học hòa nhập nhanh và làm việc hiệu quả.
 • Tư vấn xây dựng và hỗ trợ phát triển năng lực của từng cá nhân.
 • Được tham gia trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các chuyên viên Quản trị cấp cao thông qua buổi giao lưu, chia sẻ về nghề Quản trị Nhân sự.
 • Chương trình luôn được cập nhật theo sát tình hình Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp.

BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

Chứng nhận “Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự“ do trường Đại học Hoa Sen cấp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Người học có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính trong và ngoài nước với các vị trí như:

 • Nhân viên phòng nhân sự
 • Trợ lý trưởng phòng nhân sự