Hotline 0906.800.096

Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự

GIỚI THIỆU

Khoá học cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong công tác tuyển dụng nhân sự bao gồm: Lập kế hoạch tuyển dụng, Xác định nguồn và Phương pháp tuyển dụng, Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn, Thực hành phỏng vấn tuyển dụng, Kỹ năng đánh giá và nắm bắt tâm lý ứng viên. Người học có cơ hội được đào tạo thực tế (on the job training program) thông qua 1 tháng thực tập tại doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

90 giờ  + 1 tháng thực tập (4 tháng)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Dành cho các cá nhân mong muốn:

 • Phát triển trở thành Chuyên viên Tuyển dụng nhân sự.
 • Nâng cao kiến thức liên quan tới Tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.


YÊU CẦU ĐẦU VÀO

 • Người học đã hoàn thành khoá học Nghiệp Vụ Quản Trị Nhân Sự tại Trung Tâm Đào Tạo - Trường ĐH Hoa Sen.
 • Hoặc, vượt qua bài thi trắc nghiệm kiến thức quản trị nhân sự do Trung Tâm Đào Tạo - Trường ĐH Hoa Sen quy định.


KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Nắm bắt quy trình tuyển dụng ứng viên.
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý ứng viên qua thực hành phỏng vấn.
 • Thực hành công tác tuyển dụng nhân sự trong một doanh nghiệp cụ thể


ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 • Giảng viên và diễn giả uy tín, hiện đang là Giám đốc Nhân sự,Trưởng phòng Tuyển dụng, có kinh nghiệm thực tế và khả năng sư phạm tốt;
 • Chương trình là sự kết hợp giữa lý thuyết chọn lọc với thực hành trải nghiệm thực tế.
 • Chương trình được cập nhật theo tình hình thực tiễn tại các doanh nghiệp.
 • Người học được giới thiệu cơ hội việc làm phù hợp trong lĩnh vực nhân sự.


BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ “Chuyên viên Tuyển dụng  Nhân sự “ do trường Đại học Hoa Sen cấp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Người học có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính trong và ngoài nước với các vị trí như:

 • Chuyên viên tuyển dụng nhân sự
 • Chuyên viên “săn đầu người – Head hunter”
 • Trợ lý trưởng phòng nhân sự

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (giờ)

1.      Tổng quan quy trình tuyển dụng nhân sự

3

2.      Lên kế hoạch và ngân sách tuyển dụng

3

3.      Thiết kế bảng phân tích công việc

9

4.      Các nguồn tuyển dụng

3

5.      Thiết kế bảng quảng cáo tuyển dụng

3

6.      Đánh giá hồ sơ ứng viên

3

7.      Các phương pháp lựa chọn ứng viên

3

8.      Xây dựng bảng câu hỏi mặc định sẵn trong tuyển dụng

6

9.      Kỹ năng phỏng vấn ứng viên

12

10.  Xử lý hồ sơ không đạt

3

11.  Tìm hiểu pháp lý trong hợp đồng thử việc

3

12.  Thiết kế chương trình hội nhập ứng viên

3

13.  Đánh giá nhân viên thử việc

3

14.  Thực tập tại doanh nghiệp

1 tháng

15.  Hướng dẫn bài báo cáo tiểu luận cuối khóa

12

16.  Thuyết trình bảo về bài báo cáo tiểu luận cuối khoá

3