Chương trình đào tạo

Chuyên viên phân tích dữ liệu lớn (60 giờ)

Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn, với quy mô vượt quá khả năng nắm bắt và xử lý của các công cụ phần mềm truyền thống trong khoảng thời chấp nhận. Big Data còn là tập hợp các kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi cách tích hợp mới nhằm khám phá những giá trị tiềm ẩn to lớn từ những tập hợp dữ liệu lớn, đa dạng, phức tạp.


Microsoft Word 2013 (Theo Chuẩn MOS Quốc Tế)

- Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng thành thạo để tạo các tài liệu, báo cáo… đúng chuẩn mực và hiệu quả nhất. Người học được trang bị kiến thức để biết cách tạo và soạn thảo tài liệu văn bản; định dạng tài liệu văn bản; thêm bảng và danh sách vào trong tài liệu văn bản; thêm một số phần tử để trang trí tài liệu văn bản… để đạt được văn bản tài liệu chuyên nghiệp và hiệu quả. - Sau khi hoàn thành khóa học người học có đủ năng lực để thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist for Word 2013.


Microsoft Excel 2013 (Theo Chuẩn MOS Quốc Tế)

- Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, các kỹ năng về tạo, định dạng, trình bày cấu trúc một sổ tính Excel với nhiều bảng tính, sử dụng các tính năng đồ họa như hình vẽ, hình ảnh, lưu đồ, biểu đồ để biểu diễn dữ liệu. - Người học có khả năng định dạng và thực hiện tính toán trên các biểu mẫu, báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính, thực hiện thống kê, phân tích dữ liệu. - Chương trình cung cấp đầy đủ kiến thức để người học có đủ năng lực thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist for Excel 2013 sau khi hoàn thành khóa học.


Microsoft PowerPoint 2013 (Theo Chuẩn MOS Quốc Tế)

Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, các kỹ năng về tạo, định dạng, trình bày cấu trúc, nội dung tập tin trình diễn thu hút và chuyên nghiệp gây ấn tượng đến khán giả, người tham dự…
Chương trình cung cấp đầy đủ kiến thức để người học có thể đủ năng lực thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist for Excel 2013 sau khi hoàn thành khóa học.


Chuyên viên phát triển Java Enterprises với DevOps

Chương trình digiNxt Java Enterprises with DevOps nhằm mục tiêu đào tạo những chuyên viên công nghệ Java chuyên nghiệp. Sinh viên được cung cấp những kiến thức và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực phần mềm. Nội dung chương trình tập trung vào các kỹ năng, công nghệ Java nền tảng và mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhiều vị trí công việcVề đầu trang