Chuyên viên tổ chức sự kiện

Chương trình đào tạo Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện cung cấp một đội ngũ có nền tảng kiến thức, kỹ năng, và thái độ chuyên nghiệp về quản trị sự kiện và truyền thông, qua đó có khả năng làm việc tại phòng truyền thông của các doanh nghiệp, các công ty quảng cáo, truyền thông và sự kiện.


Thiết kế Infographic

Môn học được xây dựng nhằm giúp người học sử dụng các phần mềm đồ họa để trình bày thông tin trực quan bằng hình ảnh nhằm truyền tải thông tin một cách hiệu quả nhất.
Môn học này được thiết kế riêng cho những người học có nhu cầu trình bày thông tin một cách rõ ràng, cuốn hút bằng hình ảnh. Người học sẽ sử dụng phần mềm đồ họa 2D – Illustrator hoặc PhotoShop để thiết kế.


Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự

- Khóa học cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về Quản trị Nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp cụ thể như: kỹ năng và phương pháp thiết kế sơ đồ tổ chức; Lập bảng hoạch định nhân sự; Xây dựng các chính sách, qui trình nhân sự; Xây dựng bảng mô tả công việc; Mô hình năng lực; Hệ thống quản trị thông tin nhân sự; Phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế.
- Ngoài ra, khóa học cũng giúp người học hiểu được Nguyên lý trong Quản trị Nguồn nhân lực; Quy trình quản trị nguồn nhân lực; Chức năng của bộ phận nhân sự trong tổ chức; Quy trình tuyển dụng; Quản lý hiệu quả công việc; Quản trị nhân tài; Đào tạo và phát triển; Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và Quan hệ lao động; Nền tảng kiến thức nhân sự chuyên sâu để có thể nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong quản lý nguồn nhân lực.


Chuyên gia Excel và Powerpoint (EPS)

Khóa học chuyên gia Excel và Powerpoint giúp người học khả năng sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp mọi chức năng của Excel và Power Point, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc thực tiễn tại các Công ty/Doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Quản trị máy tính cá nhân (PC & Laptop)

Trang bị cho học viên kiến thức, kĩ năng về nguyên lý hoạt động của máy vi tính và các thiết bị, các kỹ năng lắp ráp, cài đặt, xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng máy tính và internetVề đầu trang