Mỹ thuật ứng dụng trong thiết kế

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về mỹ thuật căn bản như các tiêu chí về phối cảnh, bố cục, màu sắc được ứng dụng trong thiết kế đồ họa


Tối ưu hóa doanh thu khách sạn

Tối đa hóa doanh thu khách sạn là một quá trình sử dụng kỹ thuật và phương pháp kinh doanh để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận thông qua việc phân bổ số lượng phòng ở các giai đoạn khác nhau với mức giá phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu phân khúc khách hàng khác nhau.Về đầu trang