Chương trình đào tạo

Quản Trị Nhân Sự dành cho cấp Quản lý

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nhằm giúp người học có khả năng quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiệu quả nhất.


Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự

Khoá học cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong công tác tuyển dụng nhân sự bao gồm: Lập kế hoạch tuyển dụng, Xác định nguồn và Phương pháp tuyển dụng, Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn, Thực hành phỏng vấn tuyển dụng, Kỹ năng đánh giá và nắm bắt tâm lý ứng viên. Người học có cơ hội được đào tạo thực tế (on the job training program) thông qua 1 tháng thực tập tại doanh nghiệp.


Tối ưu hóa doanh thu khách sạn

Tối đa hóa doanh thu khách sạn là một quá trình sử dụng kỹ thuật và phương pháp kinh doanh để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận thông qua việc phân bổ số lượng phòng ở các giai đoạn khác nhau với mức giá phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu phân khúc khách hàng khác nhau.Về đầu trang