Course

GIỚI THIỆU

 • Môn học trang bị cho học viên các kiến thức về sử dụng phần mềm After Effetcs để làm các kỹ xảo đặc biệt cho phim. Học viên được thực hành dựa trên các công việc thực tế, giúp học viên nắm bắt nhiều kỹ thuật và hiệu ứng hiện đại khi làm phim.
 • Học viên hiểu và nắm bắt được qui trình làm hình hiệu chương trình truyền hình, qui trình làm TVC quảng cáo
 • Giúp học viên thể hiện ý tưởng Motion Graphic bằng phương pháp Brainstorming
 • Cách sử dụng các chức năng chính của phần mềm và phần mềm hỗ trợ (Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, Cinema 4D, Autodesk Maya…

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

 • Môn học Kỹ xảo điện ảnh học trong 36 giờ
 • Buồi học 3 giờ (2-4-6 hoặc 3-5-7)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chương trình phù hợp cho mọi đối tượng yêu thích ngành thiết kế đồ họa động.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi hoàn thành khóa học học viên có khả năng:

 • Làm kỹ xảo về các hiệu ứng cho phim (visual FX)
 • Tự thiết kế được background – không gian chuyển động 2D hoặc 3D
 • Xử lý nhân vật, đối tượng trong phim trường ảo (key) vào không gian 2D hoặc 3D
 • Xử lý hình ảnh trên phim
 • Quản lý khối lượng lớn các đối tượng trong một composite.


ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 • Giảng viên chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy
 • Giảng viên hiện vẫn đang làm việc trong môi trường chuyên nghiệp mỗi ngày.
 • Giáo trình biên soạn từ những giáo trình hiện đại của nước ngoài kết hợp với các kinh nghiệm thực tế.

BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

Học viên tham dự tối thiểu 70% thời lượng khóa học và kỳ thi cuối khóa phải đạt điểm từ 5.0 trở lên. Sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học “Kỹ xảo điện ảnh” do trường Đại học Hoa Sen cấp

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Bài 1. Tổng quan chương trình After Effects
 • Bài 2: Thay background trong phim bằng kỹ thuật Motion Tracking
 • Bài 3: Xây dựng ý tưởng thiết kế trong chuyển động
 • Bài 4: Lập trình của Expressions trong AE
 • Bài 5: Auto-trace trong AE
 • Bài 6: Hiệu chỉnh phim trong AE
 • Bài 7: TVC quảng cáo
 • Bài 8: Trailer truyền hình
 • Bài 9: Hình hiệu chương trình truyền hình
 • Bài 10: Thủ thuật xử lý phim trong thực tế
 • Bài 11: Tương tác hỗ trợ AE từ các phần mềm 3D: Cinema 4D, Maya…
 • Bài 12: Cách vẽ và diễn hoạt LOGO or TEXT 3D

Đăng ký