Course

Ngày nay, website và các ứng dụng web trở thành nhu cầu thiết yếu cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Các website được xây dựng từ ngôn ngữ đánh dấu (markup) HTML, tăng cường giao diện “look and feel” với ngôn ngữ định dạng style CSS, đồng thời sử dụng ngôn ngữ JavaScript và HTML form để cung cấp tính động “dynamic” cho trang web. Bên cạnh đó jQuery cũng được sử dụng để tăng cường hiệu ứng trực quan “visual effect”. Đó là những gì khóa học Lập trình HTML5 cung cấp cho người học.

Khóa học cùng với phương pháp giảng dạy và giáo trình (lý thuyết & bài tập) gốc do học viện NIIT (Ấn Độ) cung cấp.

1.Kỹ năng & kiến thức đạt được sau khóa học

-  Tạo trang web với HTML5

-  Sử dụng table và frame trong trang web

-  Sử dụng CSS

-  Tăng cường tính tương tác

-  Tạo trang web động với JavaScript

-  Thiết kế form với HTML5

-  Sử dụng các đối tượng đồ họa (graphic)

-  Sử dụng jQuery, thêm các hiệu ứng trực quan vào trang web

2.Thời lượng

-  42 giờ (lý thuyết & thực hành)

3.Đối tượng học

-  Sinh viên CNTT, các ngành kỹ thuật

4.Tài liệu, giáo trình

-  Giáo trình gốc từ NIIT (Ấn Độ)

5.Kiểm tra và thi

-  Để đạt chứng nhận hoàn thành khóa học từ NIIT, sinh viên phải:

-  Tham dự tối thiểu 70% khóa học

-  Đạt bài kiểm tra kết thúc môn học (Module Test). Sinh viên được thi lại tối đa 01 lần.

-  Chứng nhận tham dự khóa học do Trường đại học Hoa Sen cấp:

-  Tham dự tối thiểu 70% khóa học


Đăng ký