Course

 

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng rộng rãi, giúp phát triển nhiều ứng dụng trên các nền tảng thiết bị khác nhau, trong nhiều lĩnh vực đa dạng (web, cơ sở dữ liệu, big data…). Hiểu rõ những khái niệm cốt lõi và nguyên lý hướng đối tượng trong Java luôn là lợi thế cho sinh viên trong việc tiếp cận các framework dựa trên Java (JSP, Spring, Hibernate…) và kỹ năng phỏng vấn việc làm sau này.

Khóa học cùng với phương pháp giảng dạy và giáo trình (lý thuyết & bài tập) gốc do học viện NIIT (Ấn Độ) cung cấp.

1.Kỹ năng & kiến thức đạt được sau khóa học

 -  Nắm vững cơ bản ngôn ngữ lập trình Java (các toán tử, cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp)

 -  Sử dụng các kiểu dữ liệu array, enum, string

 -  Xử lý được lỗi (error handling)

 -  Thiết kế giao diện người dùng (user interface)

 -  Xử lý sự kiện (event) trong chương trình

 -  Nắm vững lập trình hướng đối tượng với Java

 -  Thực thi các inner class và type casting

 -  Lập trình với generic, collection và thread

 -  Xử lý nhập/xuất dữ liệu với stream

 -  Thiết kế các NIO class và giao tiếp (interfaces)

 -  Lập trình đồng bộ (synchronization) và đồng thời (concurrency), xử lý đa luồng (multithread)

 -  Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC

2.Thời lượng

 -  54 giờ (lý thuyết & thực hành)

3.Đối tượng học

 -  Sinh viên CNTT, các ngành kỹ thuật

4.Tài liệu, giáo trình

 -  Giáo trình gốc từ NIIT (Ấn Độ)

5.Kiểm tra và thi

  Để đạt chứng nhận hoàn thành khóa học từ NIIT, sinh viên phải:

 -  Tham dự tối thiểu 70% khóa học

 -  Đạt bài kiểm tra kết thúc môn học (Module Test). Sinh viên được thi lại tối đa 01 lần.

 Chứng nhận tham dự khóa học do Trường đại học Hoa Sen cấp:

 -  Tham dự tối thiểu 70% khóa học

 


Đăng ký