Course

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về địa lí, lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội.

- Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

- Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VÀ THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

Chương trình 1 tháng dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch.

Chương trình 2 tháng dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng ngành Du lịch không phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.

Chương trình 3 tháng dành cho học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật kinh tế.

CHỨNG CHỈ

-  Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch do Trường Đại học Hoa Sen cấp theo quy định của Tổng cục Du lịch tại Công văn số 696/TCDL-LH ngày 02 tháng 06 năm 2017 về việc mở các lớp ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại Trường Đại học Hoa Sen.

Thẻ hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch cấp. Học viên đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định (tiếng Anh và các tiếng các nước khác) sẽ được Sở Du lịch xem xét cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  • Địa lý, Lịch sử, Văn hóa Việt Nam
  • Pháp luật liên quan đến du lịch
  • Tuyến điểm du lịch Việt Nam
  • Tâm lý khách du lịch
  • Giao tiếp ứng xử trong du lịch
  • Đạo đức nghề nghiệp ngành du lịch
  • Quản trị kinh doanh lữ hành
  • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
  • Thực hành hướng dẫn du lịch
  • Thực tập cuối khóa


 


Đăng ký