Course

 

Android (hiện được phát triển bởi Google), một trong những nền tảng thiết bị di động nguồn-mở phát triển nhanh nhất, được sử dụng rộng rãi trên nhiều thiết bị từ smartphone, tablet... đến các phương tiện giải trí.

Khóa học cung cấp cho sinh viên nhiều kiến thức và kỹ thuật cần thiết để phát triển, kiểm thử, và triển khai các ứng dụng di động trên nền tảng Andriod với bộ công cụ phát triển phần mềm Eclipse IDE.

Khóa học cùng với phương pháp giảng dạy và giáo trình (lý thuyết & bài tập) gốc do học viện NIIT (Ấn Độ) cung cấp.

1. Kỹ năng & kiến thức đạt được sau khóa học

 • - Hiểu rõ các cơ bản về phát triển ứng dụng di động & phát triển ứng dụng Andriod
 • - Xây dựng giao diện người dùng
 • - Bổ sung các chức năng cho giao diện người dùng
 • - Tìm lỗi (debug) ứng dụng Andriod
 • - Thực thi các activity, intent, service, và broadcast receiver
 • - Lưu trữ và truy xuất dữ liệu
 • - Thông báo người dùng
 • - Nâng cao giao diện người dùng với các thành phần menu, tab, style, và theme
 • - Tùy biến khung nhìn (customize view)
 • - Lập trình với các dịch vụ định vị (location-based)
 • - Lập trình SMS và telephony
 • - Cải tiến ứng dụng với đồ họa và đa phương tiện
 • - Triển khai bảo mật trên ứng dụng Android
 • - Kiểm thử và triển khai ứng dụng đến người dùng

2. Kiến thức cần thiết để tham gia khóa học

Sinh viên cần có các kiến thức cơ bản sau:

 • Lập trình Java cơ bản
 • Ngôn ngữ lập trình truy vấn & thao tác dữ liệu T-SQL, SQL
 • Ngôn ngữ XML

3. Thời lượng

48 giờ (bao gồm lý thuyết & thực hành)

4. Đối tượng học

 • Sinh viên CNTT, các ngành kỹ thuật

5. Tài liệu, giáo trình Giáo trình gốc từ NIIT (Ấn Độ)

6. Kiểm tra và thi

 • Để đạt chứng nhận hoàn thành khóa học từ NIIT, sinh viên phải:
 • Tham dự tối thiểu 70% khóa học
 • Đạt bài kiểm tra kết thúc môn học (Module Test). Sinh viên được thi lại tối đa 01 lần.
 • Chứng nhận tham dự khóa học do Trường đại học Hoa Sen cấp:
 • Tham dự tối thiểu 70% khóa học

Đăng ký