Hotline 0906.800.096

Quản Trị Nhân Sự dành cho cấp Quản lý

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nhằm giúp người học có khả năng quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiệu quả nhất.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

135 giờ (4 Tháng)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Chuyên viên nhân sự mong muốn nâng cao bản thân.
 • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp


YÊU CẦU ĐẦU VÀO

 • Người học có kinh nghiệm quản lý;
 • Hoàn thành khóa học Quản Trị Nhân Sự - Tổng quan do Trung tâm Đào tạo - Trường Đại học Hoa Sen giảng dạy;
 • Hoặc phỏng vấn/làm bài kiểm tra đối với người học chưa tham gia khóa học trên. 


KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Hiểu rõ vai trò của người lãnh đạo trong quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng/sử dụng và phát triển các công cụ quản lý nguồn nhân lực hiệu quả;
 • Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến pháp lý trong quản trị nhân sự.
 • Nắm bắt và triển khai các phương pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên;
 • Trau dồi kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.


ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 • Giảng viên, diễn giả, khách mời là những quản lý cấp cao tại các tập đoàn/công ty.
 • Thảo luận, toạ đàm, chia sẻ kinh nghiệm thực tế ở những lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.
 • Được tham gia mạng lưới cộng đồng nhân sự từ diễn giả và khóa học.


BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

Chứng nhận “Quản Trị Nguồn Nhân Lực” do trường Đại học Hoa Sen cấp.


NỘI DUNG ĐÀO TẠO

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (giờ)

 HỌC PHẦN 1: LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC  QUẢN LÝ NHÂN SỰ

36

1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

3

2. Xây dựng sơ đồ tổ chức công ty

3

3. Lập kế họach nhân sự

9

4. Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

6

5. Phân bổ ngân sách và chi phí nhân công trong quản lý nhân sự

3

6. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

3

7. Nghệ thuật lãnh đạo

3

8. Đánh giá học phần

3

9. Workshop

3

  HỌC PHẦN 2: VAI TRÒ QUẢN LÝ TRONG TUYỂN DỤNG

24

1. Ý nghĩa và phương pháp đánh giá bảng mô tả công việc

6

2. Xây dựng nguồn phương pháp tuyển dụng nhân sự theo chiến lược quản lý nhân sự

3

3. Xây dựng thương hiệu thông qua các hoạt động quản lý nhân sự

3

4. Truyền thông nội bộ

6

5. Hội nhập ứng viên mới

3

 

6. Ý nghĩa và phương pháp đánh giá ứng viên

3

 

7. Đánh giá học phần

3

 

   HỌC PHẦN 3: VAI TRÒ QUẢN LÝ TRONG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

21

1. Xây dựng bảng đánh giá thành tích nhân viên

6

2. Định hướng và phát triển đội ngũ nhân sự

6

3. Phương pháp đánh giá nhân viên sau đào tạo

6

4. Đánh giá học phần

3

   HỌC PHẦN 4: ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

18

1. Xây dựng chính sách động viên nhân viên

3

2. Các phương pháp động viên nhân viên

6

3. De-motivation

3

4. Kỹ năng giao tiếp động viên

3

5. Đánh giá học phần

3

   HỌC PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

15

1. Tổng quan về đánh giá hiệu quả công việc

3

2. Các phương pháp xây dựng bảng đánh giá hiệu quả công việc

3

3. Quy trình xây dựng bảng đánh giá hiệu quả công việc

9

4. Thực hành xây dựng bảng đánh gía hiệu quả công việc

3

5. Đánh giá học phần

3

   HỌC PHẦN 6: LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO QUẢN LÝ

21

1. Luật lao động và một vài tình huống thực tế

6

2. Luật bảo hiểm và một vài tình huống thực tế

6

3. Tranh chấp lao động và một vài tình huống thực tế

6

4. Đánh giá học phần

3