Hotline 0906.800.096

Quản Trị Nhân Sự dành cho cấp Quản lý

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nhằm giúp người học có khả năng quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiệu quả nhất.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

135 giờ (4 Tháng)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Chuyên viên nhân sự mong muốn nâng cao bản thân.
 • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp


YÊU CẦU ĐẦU VÀO

 • Người học có kinh nghiệm quản lý;
 • Hoàn thành khóa học Quản Trị Nhân Sự - Tổng quan do Trung tâm Đào tạo - Trường Đại học Hoa Sen giảng dạy;
 • Hoặc phỏng vấn/làm bài kiểm tra đối với người học chưa tham gia khóa học trên. 


KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Hiểu rõ vai trò của người lãnh đạo trong quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng/sử dụng và phát triển các công cụ quản lý nguồn nhân lực hiệu quả;
 • Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến pháp lý trong quản trị nhân sự.
 • Nắm bắt và triển khai các phương pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên;
 • Trau dồi kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.


ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 • Giảng viên, diễn giả, khách mời là những quản lý cấp cao tại các tập đoàn/công ty.
 • Thảo luận, toạ đàm, chia sẻ kinh nghiệm thực tế ở những lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.
 • Được tham gia mạng lưới cộng đồng nhân sự từ diễn giả và khóa học.


BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

Chứng nhận “Quản Trị Nguồn Nhân Lực” do trường Đại học Hoa Sen cấp.