Course

GIỚI THIỆU

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về tiêu chuẩn thiết kế Logosthiết kế các Layout đồ họa, nắm vững kỹ thuật tạo ra một Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu tiêu chuẩn.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

45 tiết

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Stt

Kết quả đạt được

1.    

Nắm vững quy trình kỹ thuật để tạo ra một Logo đẹp, đạt mục đích nhận dạng thương hiệu.

2.    

Biết và phân biệt được những thể loại, chức năng, tiêu chuẩn căn bản của các ấn phẩm như Newspapers – Magazines – Posters – Brochures – Catalogs – Brand identity – InfoGraphic.

3.    

Biết cách phối hợp, xử lý các Texts, đối tượng Graphic, ảnh Bitmap một cách hợp lý tạo ra ấn phẩm đúng tiêu chuẩn, đẹp và đúng mục đích sử dụng.

4.    

Có kiến thức tổng quan về mỹ thuật trong thiết kế đồ họa.

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

 • Thực hiện 01 Profile Logo tự thiết kế theo chủ đề giảng viên yêu cầu.
 • Thực hiện đầy đủ các chủng loại Layout đã học. Dựa vào các góp ý trong buổi thuyết trình Sinh viên hoàn chỉnh các Layout thiết kế và đóng thành quyển Portfolio sử dụng sau này.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

A. LOGO

Logo là gì?

 1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Logo

 2. 2. Một số Logo đẹp và nổi tiếng

 3. 3. Các tính chất cơ bản của Logo

 4. 4. Quy trình thiết kế Logo

 5. 5. Bài tập

SV Thuyết trình và phản biện mẫu bìa Newspaper/Magazine

Thiết kế POSTER

 1. 1. Tiêu chuẩn kích thước

 2. 2. Các thành phần nội dung 01 Poster chuẩn

 3. 3. Vị trí các thành phần trên Layout (tiêu điểm vàng)

 4. 4. Bài tập

SV Thuyết trình và phản biện mẫu Poster thiết kế

Thiết kế BROCHURE/CATALOG

 1. 1. Tiêu chuẩn thiết kế Brochure

 2. 2. iêu chuẩn thiết kế Catalog

Thiết kế BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU

Tiêu chuẩn thiết kế các thành phần chính của Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu (Namecard, Letterhead, Envelope, packaging, gifts…)

SV Thuyết trình và phản biện mẫu Brochure/Catalogue/Bộ NDTH thiết kế

Thiết kế MAGAZINE

 1. 1. Tiêu chuẩn kích thước Manchette và chiều Layout Thành phần nội dung trang bìa Bài tập

 2. 2. Manchette và chiều Layout

 3. 3. Nội dung trang bìa Bài tập

SV nộp Profile Logo

B. LAYOUT DESIGN

Thiết kế NEWSPAPER

Tiêu chuẩn kích thước

SV thuyết trình và phản biện những mẫu Logo được thiết kế ở bài tập 1

Tạo Profile Logo

Các mục tiêu chuẩn Profile Logo Luật bản quyền (sở hữu trí tuệ)


Đăng ký