Course

Thời lượng: 60 tiết

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thiết kế website đáp ứng các yêu cầu của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hiện tại bao gồm 3 phần :

 • Phần 1: Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về HTML5 & CSS3, Jquery và Jquery UI để tạo các slideshow.
 • Phần 2: Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Bootstrap để xây web Reponsive ( Có thể lướt web trên mọi thiết bị: Laptop, Ipad, Smartphone…).
 • Phần 3: Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về quản trị website trên mạng Internet.
 1. Kết quả đạt được sau khi học môn này 

Sau khi học xong môn này, học viên có thể làm được những việc sau đây:

 • Xây dựng các trang web bằng HTML5& CSS3.
 • Tạo ra các hiệu ứng sinh động trên trang web bằng CSS3.
 • Nhúng các Slideshow vào trang web.
 • Sử dụng Bootstrap xây dựng web Reponsive.
 • Đăng ký domain & Hosting Free.
 • Quản trị website.
 1. Phương thức tiến hành môn học 

Số giờ giảng là 60 giờ (gồm lý thuyết và thực hành) diễn ra trong 12 tuần, tuần 13 học viên tự ôn tập ở nhà, tuần 14 thi.

Giảng bài bằng chương trình NetOP và thực hành ngay trực tiếp trên máy. Môn học này cung cấp công cụ làm việc cần thiết trong suốt quá trình học tập cũng như công việc sau này do đó đòi hỏi học viên sẽ nỗ lực học tập thông qua hệ thống bài tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

 1. Đánh giá kết quả học tập môn này
 1. Kiểm tra thực hành 
 • Học viên làm bài kiểm tra cá nhân, hình thức làm một số bài thực hành (tại lớp hoặc về nhà) để nộp theo chủ đề.
 • Thời gian làm bài và nộp bài: gồm 5 bài Lab, thực hiện vào tuần 2, tuần 4, tuần 6, tuần 8, tuần 10
 • Giảng viên kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ năng thiết kế website, sử dụng các hiệu ứng CSS3 và web Reponsive của  sinh viên...
 1. Đồ án 
 • Giảng viên giao đề tài  vào buổi đầu của môn học 
 • Nộp Đồ án vào tuần 12

4. Nội dung môn học

 

Tổng quan về Layout web

Thiết Kế Menu

Thiết Kế Banner

Thiết Kế Slideshow

Thiết kế Gallery

Thiết Kế Form

Thiết Kế Background cho website

Thiết Kế Layout

Thiết Kế Layout Reponsive

Cắt Layout

Cơ Bản Về HTML

Làm việc với CSS

Thiết kế Menu

Thiết Kế Layout web với CSS

Định vị các thành phần của trang web

Các thành phần của HTML5

CSS3 cơ bản

CSS3 Nâng Cao

Hiệu Ứng Trong CSS3

Form trong HTML5

Làm việc với các thành phần Media và nhúng bản đồ vào website

Tích hợp tiện ích internet

Làm Quen Với Javascript

Ứng dụng Jquery & Jquery UI

Hàm sự kiện trong HTML5

Local Storage & Geolocation

Thiết kế giao diện Mobile Responsive

Giới Thiệu Bootstrap

Grid trong Bootstrap

Components trong Bootstrap

JQuery trong Bootstrap

Ôn Tập Xây dựng website bán hàng Reponsive

Public website

 

 


Đăng ký