Chương trình đào tạo

Kỹ Xảo Điện Ảnh

- Môn học trang bị cho học viên các kiến thức về sử dụng phần mềm After Effetcs để làm các kỹ xảo đặc biệt cho phim. Học viên được thực hành dựa trên các công việc thực tế, giúp học viên nắm bắt nhiều kỹ thuật và hiệu ứng hiện đại khi làm phim.
- Học viên hiểu và nắm bắt được qui trình làm hình hiệu chương trình truyền hình, qui trình làm TVC quảng cáo
- Giúp học viên thể hiện ý tưởng Motion Graphic bằng phương pháp Brainstorming
- Cách sử dụng các chức năng chính của phần mềm và phần mềm hỗ trợ (Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, Cinema 4D, Autodesk Maya…


Chuyên viên phát triển Java Enterprises với DevOps

Chương trình digiNxt Java Enterprises with DevOps nhằm mục tiêu đào tạo những chuyên viên công nghệ Java chuyên nghiệp. Sinh viên được cung cấp những kiến thức và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực phần mềm. Nội dung chương trình tập trung vào các kỹ năng, công nghệ Java nền tảng và mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhiều vị trí công việc


Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS

Chương trình Công nghệ phần mềm NIIT digiNxt Master Mind Series (MMS) nhằm mục đích đào tạo những chuyên viên công nghệ phần mềm chuyên nghiệp. Sinh viên được trang bị các kiến thức và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm. Nội dung chương trình tập trung vào những kỹ năng nền tảng mạnh mẽ về công nghệ Java và phát triển ứng dụng Web


Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data

Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn, với quy mô vượt quá khả năng nắm bắt và xử lý của các công cụ phần mềm truyền thống trong khoảng thời chấp nhận. Big Data còn là tập hợp các kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi cách tích hợp mới nhằm khám phá những giá trị tiềm ẩn to lớn từ những tập hợp dữ liệu lớn, đa dạng và phức tạp.


Chuyên viên bảo mật hệ thống mạng CEH v9

Khóa học CEH sẽ đưa chúng ta vào một môi trường thực hành, nơi mà người học sẽ được hướng dẫn làm thế nào trở thành một Chuyên viên an toàn thông tin. Chúng ta sẽ được khám phá các phương pháp tấn công khác nhau để từ đó tối ưu hóa hệ thống an toàn thông tin của mình bằng cách là tự tấn công vào hệ thống của chính mình.Về đầu trang