Chương trình đào tạo

Chuyên gia Excel và Powerpoint (EPS)

Khóa học chuyên gia Excel và Powerpoint giúp người học khả năng sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp mọi chức năng của Excel và Power Point, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc thực tiễn tại các Công ty/Doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Quản trị máy tính cá nhân (PC & Laptop)

Trang bị cho học viên kiến thức, kĩ năng về nguyên lý hoạt động của máy vi tính và các thiết bị, các kỹ năng lắp ráp, cài đặt, xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng máy tính và internet


Xây dựng Website bán hàng Online

Khóa học Xây dựng Website bán hàng Online trang bị cho người học kiến thức, kĩ năng tự xây dựng và quản lý website thương mại điện tử. Hơn thế nữa khóa học cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, chiến lược marketing sản phẩm online nhằm đem đến hiệu quả bán hàng tốt nhất.


Quản Trị Nhân Sự dành cho cấp Quản lý

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nhằm giúp người học có khả năng quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiệu quả nhất.


Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự

Khoá học cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong công tác tuyển dụng nhân sự bao gồm: Lập kế hoạch tuyển dụng, Xác định nguồn và Phương pháp tuyển dụng, Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn, Thực hành phỏng vấn tuyển dụng, Kỹ năng đánh giá và nắm bắt tâm lý ứng viên. Người học có cơ hội được đào tạo thực tế (on the job training program) thông qua 1 tháng thực tập tại doanh nghiệp.Về đầu trang