Course

GIỚI THIỆU

Môn học này gồm các module: Windows, Kỹ thuật bàn phím, Internet, MS Word và MS Powerpoint. Qua môn học này sinh viên sẽ hoàn thiện các chức năng của mỗi module để biến chúng thành các công cụ hữu ích hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập tất cả những môn khác của mình sau này và kể cả sau khi đi làm: tìm kiếm thông tin cần tìm trên Internet, đánh máy nhanh và chính xác,trình bày các loại hình văn bản, làm những trình bày (presentation) trên máy. Môn học không nhằm giới thiệu từ đầu các module mà củng cố lại và ứng dụng chúng vào những hoạt động học tập cụ thể sau này thông qua các bài tập. Vì thế, sinh viên cần phải có những kiến thức sơ đẳng về các module này trước khi học.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

45 tiết

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi học xong môn học này, sinh viên:

 • Sử dụng thành thạo các thao tác trên tập tin và một vài thao tác thông dụng khác trên Window
 • Biết đánh máy 10 ngón với tốc độ tối thiểu 26 từ tiếng Anh/phút, 100 ký tự tiếng Việt/phút và 100 ký tự số/phút .
 • Biết tìm kiếm thông tin trên Internet bằng nhiều cách và sau đó có khả năng trình bày thông tin này một cách có hệ thống cho mình hay cho người khác biết và hiểu.
 • Thành thạo được các thao tác cơ bản trên Word 2010.
 • Thành thạo các thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn.
 • Biết cách trình bày văn bản dưới nhiều dạng khác nhau như dạng: bảng, cột báo
 • Thành thạo được các thao tác trên các đối tượng đồ họa trong văn bản như: hình ảnh, lưu đồ, biểu đồ, v.v.
 • Biết sử dụng các tính năng cao cấp như: Mail Merge, Macro, mục lục tự động …
 • Biết sử dụng một số tính năng mới trong Word 2010.
 • Biết cách trình bày đúng quy cách các mẫu văn thư Tiếng Anh và văn thư Tiếng Việt.
 • Biết cách trình bày một báo cáo khoa học theo tiêu chuẩn ISO 5966
 • Biết làm một presentation thông thường, nhưng “bắt mắt”, để hỗ trợ các báo cáo của sinh viên sau này.


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Người học sẽ được đánh giá trên 3 hoạt động sau:

                  [1].     Kiểm tra giữa khoá. Gồm 2 phần:

a.     Trình bày văn bản (60 phút, tối đa 6 điểm)

-      Một bài Tiếng Việt (tối đa 3 điểm)

-      Một bài Tiếng Anh theo một template có sẵn (tối đa 3 điểm)

b.    Đánh máy tốc độ (9 phút, tối đa 4 điểm). Một bài đánh máy gồm:

-      Tiếng Anh (3 phút)

-      Tiếng Việt (3 phút)

-      Phím số (3 phút)

                  [2].     Đề án tìm kiếm thông tin trên Internet (tối đa 10 điểm, các điểm thành phần của đề án này được quy định cụ thể trong file Hướng dẫn)

                  [3].     Thi cuối khoá. Bài thi làm trên máy trong 90 phút gồm ba phần với nội dung:

a.     Trắc nghiệm (10 phút, tối đa 2 điểm)  bao gồm 20 câu hỏi

                                            -     Microsoft Windows 7

                                            -     Internet

b.    Đánh máy tốc độ (9 phút, tối đa 2 điểm)

-      Tiếng Anh (3 phút)

-      Tiếng Việt (3 phút)

-      Phím số (3 phút)

c.    Thực hành

-     Nhập, trình bày một văn bản theo mẫu cho trước (tối đa 4 điểm).

-     Thiết kế một file trình diễn theo slide mẫu hoặc yêu cầu (tối đa 2 điểm).


NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: Window

-      Giới thiệu, các khái niệm

-      Tổ chức trên Windows

-      Quản lý tập tin và thư mục

-      Tìm kiếm tập tin

-      Control Panel

Bài tập

Phần 2: Kỹ thuật bàn phím

-      Nhập môn Kỹ thuật bàn phím

-      Làm quen với các phím hàng căn cứ

-      Tập luyện ngón Tiếng Việt

-      Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Typer Shark Deluxe” hoặc phần mềm “Typing Master Pro 7”

Bài tập

Phần 3: Internet

-      Sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến Google Drive

-      Sử dụng Teamviewer

-      Các phương pháp tìm kiếm thông tin trên Internet

-      Hướng dẫn Đề án tìm kiếm thông tin trên Internet

Phần 4: Microsoft Word

Giới thiệu Microsoft Word 2010

Các thao tác cơ bản trên Word 2010

-      Giới thiệu giao diện và cách tiếp cận trong Word 2010

-      Thiết lập môi trường làm việc (Word Option)

-      Các thao tác trên tập tin

-      Các thao tác cơ bản trong hiệu chỉnh văn bản

-      Thiết lập khổ giấy, lề trang

-      Thiết lập font chữ chung cho văn bản.

-      Định dạng văn bản

-      Canh chỉnh văn bản

-      Thay đổi khoảng cách đoạn và dòng (Before & After, Line Spacing)

-      Định dạng cột, tab

-      Bullets và Numbering

Chuyên đề 1: Giới thiệu và hướng dẫn cách trình bày văn thư Tiếng Anh

Bài tập

-      Drop Cap

-      Watermark (nền bảo vệ văn bản)

-      Tạo tiêu đề trên và dưới (Header and Footer) cho văn bản

-      Đánh số thứ tự cho trang văn bản

-      Định dạng trang văn bản

Chuyên đề 2: Giới thiệu và hướng dẫn cách trình bày văn thư Tiếng Việt

Bài tập

Thao tác với bảng biểu (Table).

Làm việc với các đối tượng đồ họa trong văn bản

-      Symbol

-      ClipArt

-      Chèn và hiệu chỉnh  hình dạng hình học (Shapes)

-      Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh (Picture)

-       

Bài tập

Làm việc với các đối tượng đồ họa trong văn bản (tt)

-      Chèn và hiệu chỉnh WordArt

-      Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ (SmartArt)

-      Vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ (Chart)

-      Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học (Equation)

Bài tập

Kiểm tra giữa kỳ

Chuyên đề 3: Kỹ thuật trình bày báo cáo khoa học theo tiêu chuẩn ISO 5966

-      Tổng quan về tiêu chuẩn ISO5966

-      Thiết lập lề trang in (Page Setup)

-      Heading and Style

-      Cách trình bày bảng và hình ảnh, đồ thị

-      Phân chia Session

-      Tạo tiêu đề trên và dưới (Header and Footer) cho văn bản

-      Bảng Tham Khảo Trích Dẫn (Table of Authorities)

-      Chỉ mục (Index)

-      Chú thích (Footnote) và Ghi chú (Endnote)

-      In Ấn (Print)

-      v.v…

Bài tập

Trộn và in thư (Mail Merge).

Một số tính năng hay trên Word 2010:

-      Watermark

-      Cover Page

-      Compare Documents

-      Combine Documents

-      Word count

v.v…

 

Bài tập

Phần 5: Microsoft PowerPoint

-      Giới thiệu Microsoft PowerPoint 2010

-      Tạo tập tin trình chiếu căn bản

-      Khuôn mẫu - Tập tin khuôn mẫu (Master and Template)

Bài tập

-      Thiết lập hiệu ứng cho slide

-      Tạo các ghi chú

-      Tài liệu phân phát (Handout)

-      In ấn các bảng trình diễn

Bài tập

Thuyết trình đề án Internet

 


Đăng ký