Hotline 0906.800.096

Tin học dự bị

GIỚI THIỆU

Môn học này gồm các module: Windows, Kỹ thuật bàn phím, Internet, MS Word và MS Powerpoint. Qua môn học này sinh viên sẽ hoàn thiện các chức năng của mỗi module để biến chúng thành các công cụ hữu ích hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập tất cả những môn khác của mình sau này và kể cả sau khi đi làm: tìm kiếm thông tin cần tìm trên Internet, đánh máy nhanh và chính xác,trình bày các loại hình văn bản, làm những trình bày (presentation) trên máy. Môn học không nhằm giới thiệu từ đầu các module mà củng cố lại và ứng dụng chúng vào những hoạt động học tập cụ thể sau này thông qua các bài tập. Vì thế, sinh viên cần phải có những kiến thức sơ đẳng về các module này trước khi học.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

45 tiết

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi học xong môn học này, sinh viên:

 • Sử dụng thành thạo các thao tác trên tập tin và một vài thao tác thông dụng khác trên Window
 • Biết đánh máy 10 ngón với tốc độ tối thiểu 26 từ tiếng Anh/phút, 100 ký tự tiếng Việt/phút và 100 ký tự số/phút .
 • Biết tìm kiếm thông tin trên Internet bằng nhiều cách và sau đó có khả năng trình bày thông tin này một cách có hệ thống cho mình hay cho người khác biết và hiểu.
 • Thành thạo được các thao tác cơ bản trên Word 2010.
 • Thành thạo các thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn.
 • Biết cách trình bày văn bản dưới nhiều dạng khác nhau như dạng: bảng, cột báo
 • Thành thạo được các thao tác trên các đối tượng đồ họa trong văn bản như: hình ảnh, lưu đồ, biểu đồ, v.v.
 • Biết sử dụng các tính năng cao cấp như: Mail Merge, Macro, mục lục tự động …
 • Biết sử dụng một số tính năng mới trong Word 2010.
 • Biết cách trình bày đúng quy cách các mẫu văn thư Tiếng Anh và văn thư Tiếng Việt.
 • Biết cách trình bày một báo cáo khoa học theo tiêu chuẩn ISO 5966
 • Biết làm một presentation thông thường, nhưng “bắt mắt”, để hỗ trợ các báo cáo của sinh viên sau này.


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Người học sẽ được đánh giá trên 3 hoạt động sau:

                  [1].     Kiểm tra giữa khoá. Gồm 2 phần:

a.     Trình bày văn bản (60 phút, tối đa 6 điểm)

-      Một bài Tiếng Việt (tối đa 3 điểm)

-      Một bài Tiếng Anh theo một template có sẵn (tối đa 3 điểm)

b.    Đánh máy tốc độ (9 phút, tối đa 4 điểm). Một bài đánh máy gồm:

-      Tiếng Anh (3 phút)

-      Tiếng Việt (3 phút)

-      Phím số (3 phút)

                  [2].     Đề án tìm kiếm thông tin trên Internet (tối đa 10 điểm, các điểm thành phần của đề án này được quy định cụ thể trong file Hướng dẫn)

                  [3].     Thi cuối khoá. Bài thi làm trên máy trong 90 phút gồm ba phần với nội dung:

a.     Trắc nghiệm (10 phút, tối đa 2 điểm)  bao gồm 20 câu hỏi

                                            -     Microsoft Windows 7

                                            -     Internet

b.    Đánh máy tốc độ (9 phút, tối đa 2 điểm)

-      Tiếng Anh (3 phút)

-      Tiếng Việt (3 phút)

-      Phím số (3 phút)

c.    Thực hành

-     Nhập, trình bày một văn bản theo mẫu cho trước (tối đa 4 điểm).

-     Thiết kế một file trình diễn theo slide mẫu hoặc yêu cầu (tối đa 2 điểm).