Lịch khai giảng

Nhấn vào đây để tải lịch khai giảng.
Khóa học Ngày Giờ Địa điểm Đăng ký
Hướng dẫn viên du lịch 18-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên Thiết kế Motion Graphics 10-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên phân tích dữ liệu lớn (60 giờ) 10-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp 02-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Creative series 2017) 27-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Creative series 2017) 10-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Creative series 2017) 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên Viên Thiết Kế Nhân Vật Hoạt Hình 3D 17-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên Viên Thiết Kế Và Quản Trị Website 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên Viên Xử Lý Hậu Kỳ 26-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên Viên Xử Lý Hậu Kỳ 10-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên Viên Diễn Họa Nội Thất 26-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Kỹ Xảo Điện Ảnh 26-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên Viên Thiết Kế Và Quản Trị Website 03-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên Viên Xử Lý Hậu Kỳ 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên Viên Thiết Kế Nhân Vật Hoạt Hình 3D 26-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên Viên Diễn Họa Nội Thất 17-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên phát triển Java Enterprises với DevOps 16-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên phát triển Java Enterprises với DevOps 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS 18-09-2017 09h00 - 11h00 Đăng ký
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS 18-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS 09-10-2017 09h00 - 11h00 Đăng ký
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS 17-10-2017 17h30 - 19h30 Đăng ký
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 23-10-2017 19h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên bảo mật hệ thống mạng CEH v9 14-10-2017 08h00 - 11h00 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing 18-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing 24-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thiết kế Film Quảng cáo với Cinema 4D 26-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 09-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 02-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 25-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 09-10-2017 07h30 - 17h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 25-09-2017 07h30 - 17h00 Đăng ký
Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự 18-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Xử lý ảnh với Photoshop 02-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Xử lý ảnh với Photoshop 26-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Xử lý ảnh với Photoshop 27-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thiết Kế Đồ Họa Chuyên Nghiệp Với Illustrator 26-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thiết Kế Đồ Họa Chuyên Nghiệp Với Illustrator 27-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thiết Kế Dàn Trang với Adobe Indesign 30-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thiết Kế Dàn Trang với Adobe Indesign 03-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thiết Kế Dàn Trang với Adobe Indesign 18-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Kỹ thuật in (Tách màu xuất phim in ấn) 31-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Kỹ thuật in ấn truyền thông 18-01-2018 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thiết kế logo 30-12-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Nghệ Thuật Chữ Trong Thiết Kế 02-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Nhiếp ảnh – Ngôn ngữ hình ảnh trong quảng cáo 30-11-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Nhiếp ảnh – Ngôn ngữ hình ảnh trong quảng cáo 29-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Mỹ thuật ứng dụng trong thiết kế 10-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Nhiếp ảnh – Ngôn ngữ hình ảnh trong quảng cáo 02-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Về đầu trang