Hotline 0906.800.096

Lịch khai giảng

 • Home
 • Lịch khai giảng
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 400 giờ
 • Ngày: 29/10/2018
 • Thời gian: 18:30 - 20:30, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Creative series 2017)
 • Ngày: 15/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00, Tối thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Thiết kế Đồ họa & Multimedia
 • Ngày: 12/11/2018
 • Thời gian: 08:00 -11:00, Thứ 2 đến 6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng, Q.3
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
 • Ngày: 05/11/2018
 • Thời gian: 18:00 - 21:00, thứ 2 đến thứ 6
 • Địa điểm: 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1

 • Ngày: 20/11/2018
 • Thời gian: 8:00-11:00 , 13:00-16:00, thứ 2 đến thứ 6
 • Địa điểm: 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data
 • Ngày: 29/10/2018
 • Thời gian: 18:30 - 20: 30, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Chuyên viên phát triển Java Enterprises với DevOps
 • Ngày: 26/11/2018
 • Thời gian: 18:00-20:00, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng,Quận 3

 • Ngày: 29/10/2018
 • Thời gian: 18:00-20:00, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng,Quận 3
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS
 • Ngày: 15/10/2018
 • Thời gian: 19:00-21:00,thứ 2-4-6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng,Quận 3

 • Ngày: 05/11/2018
 • Thời gian: 19:00-21:00,thứ 2-4-6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng,Quận 3
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
 • Ngày: 19/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Kỹ thuật in (Tách màu xuất phim in ấn)
 • Ngày: 03/10/2018
 • Thời gian: 18:00 -21:00, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng, Q.3

 • Ngày: 24/10/2018
 • Thời gian: 18:00 -21:00, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng, Q.3
Thiết Kế Dàn Trang với Adobe Indesign
 • Ngày: 10/11/2018
 • Thời gian: 18:00 - 21:00, Thứ 3, 5, 7
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng,Q.3

 • Ngày: 18/01/2019
 • Thời gian: 18:00 - 21:00, Thứ 2, 4, 6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng,Q.3
Thiết Kế Đồ Họa Chuyên Nghiệp Với Illustrator
 • Ngày: 12/11/2018
 • Thời gian: 18:00 - 21:00 Thứ 2, 4, 6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng, Q.3
Xử lý ảnh với Photoshop
 • Ngày: 31/10/2018
 • Thời gian: 18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng, Q.3
Mỹ thuật ứng dụng trong thiết kế
 • Ngày: 15/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Nghệ Thuật Chữ Trong Thiết Kế
 • Ngày: 25/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00. Thứ 3,5,7
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng, Q.3

 • Ngày: 12/12/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00. Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng, Q.3
Quản trị máy tính cá nhân (PC & Laptop)
 • Ngày: 22/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00, Thứ 2,4
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Excel và Powerpoint Nâng cao (EPS)
 • Ngày: 05/03/2019
 • Thời gian: 18:00 - 20:30, Thứ 3,5,7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung

 • Ngày: 04/03/2019
 • Thời gian: 18:00 - 20:30, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung

 • Ngày: 09/03/2019
 • Thời gian: 8:00 - 11:00, Thứ 7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung
Quản trị Nhân sự
 • Ngày: 30/10/2018
 • Thời gian: 18:00 - 21:00 thứ 3,5
 • Địa điểm: Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1
Chuyên viên tổ chức sự kiện
 • Ngày: 22/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Kỹ thuật Nhiếp ảnh
 • Ngày: 24/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00,Tối 2, 4, 6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Chuyên viên Social Media Marketing
 • Ngày: 09/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00, Thứ 3, 5
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3

 • Ngày: 19/11/2018
 • Thời gian: 18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Chuyên viên bảo mật hệ thống mạng CEH v9
 • Ngày: 03/11/2018
 • Thời gian: 08:00-12:00, thứ 7,CN
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng,Q3
Microsoft Word 2013 (Theo Chuẩn MOS Quốc Tế)
 • Ngày: 09/03/2019
 • Thời gian: 8:00 - 11:00, Thứ 7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung

 • Ngày: 04/03/2019
 • Thời gian: 18:00 - 20:30, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung

 • Ngày: 05/03/2019
 • Thời gian: 18:00 - 20:30, Thứ 3,5,7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung
Microsoft Excel 2013 (Theo Chuẩn MOS Quốc Tế)
 • Ngày: 09/03/2019
 • Thời gian: 8:00 - 11:00, Thứ 7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung

 • Ngày: 05/03/2019
 • Thời gian: 18:00 - 20:30, Thứ 3,5,7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung

 • Ngày: 04/03/2019
 • Thời gian: 18:00 - 20:30, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung
Microsoft PowerPoint 2013 (Theo Chuẩn MOS Quốc Tế)
 • Ngày: 09/03/2019
 • Thời gian: 8:00 - 11:00, Thứ 7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung

 • Ngày: 04/03/2019
 • Thời gian: 18:00 - 20:30, Thứ 2,4,6
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung

 • Ngày: 05/03/2019
 • Thời gian: 18:00 - 20:30, Thứ 3,5,7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Quang Trung
Chuyên Viên Diễn Họa Nội Thất
 • Ngày: 09/10/2018
 • Thời gian: 18:00 - 21:00, Thứ 3, 5, 7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Chuyên Viên Thiết Kế Nhân Vật Hoạt Hình 3D
 • Ngày: 09/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00, Thứ 3,5,7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Chuyên Viên Thiết Kế Và Quản Trị Website
 • Ngày: 09/10/2018
 • Thời gian: 8:00-21:00, Thứ 3,5,7
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Kỹ Thuật Dựng Và Biên Tập Phim
 • Ngày: 11/10/2018
 • Thời gian: Thứ 3,5 từ 18:00- 21:00
 • Địa điểm: 93 Cao Thắng, Q3
Chuyên Viên Xử Lý Hậu Kỳ
 • Ngày: 09/10/2018
 • Thời gian: 18:00 - 21:00, Tối 357
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Chuyên viên phân tích dữ liệu lớn (60 giờ)
 • Ngày: 30/10/2018
 • Thời gian: 18:00 - 21:00, Thứ 3,5
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3
Chuyên viên Thiết kế Motion Graphics
 • Ngày: 09/10/2018
 • Thời gian: 18:00-21:00, Thứ 3,5
 • Địa điểm: Cao Thắng, Q.3