Lịch khai giảng

Nhấn vào đây để tải lịch khai giảng.
Khóa học Ngày Giờ Địa điểm Đăng ký
Chuyên viên bảo mật hệ thống mạng CEH v9 16-09-2017 08h00 - 11h00 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing 18-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS 18-09-2017 09h00 - 11h00 Đăng ký
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS 18-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên phát triển Java Enterprises với DevOps 19-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS 09-10-2017 09h00 - 11h00 Đăng ký
Chuyên viên phân tích dữ liệu lớn (60 giờ) 10-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên bảo mật hệ thống mạng CEH v9 14-10-2017 08h00 - 11h00 Đăng ký
Chuyên viên phát triển Java Enterprises với DevOps 16-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên công nghệ phần mềm NIIT digiNxt MMS 17-10-2017 17h30 - 19h30 Đăng ký
Chuyên viên phân tích Dữ liệu lớn - Big Data 23-10-2017 19h00 - 21h00 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing 24-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Về đầu trang