Lịch khai giảng

Nhấn vào đây để tải lịch khai giảng.
Khóa học Ngày Giờ Địa điểm Đăng ký
Hướng dẫn viên du lịch 18-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự 18-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 25-09-2017 07h30 - 17h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 25-09-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp 02-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 02-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 09-10-2017 18h00 - 21h00 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp 09-10-2017 07h30 - 17h00 Đăng ký
Về đầu trang