slider one

Khóa học

Nghiệp vụ quản trị nhân sự

Thời lượng 90h

Nội dung chương trình

Tổng quan

 • Phát triển cơ cấu tổ chức
 • Phát triển năng lực
 • Hoạch định nguồn nhân lực
 • Cấu trúc và thành phần của Quản trị Nguồn nhân lực
 • Quản trị Hiệu quả công việc
 • Hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực
 • Kiểm tra, đánh giá cuối học phần

Tuyển dụng

 • Nhu cầu nguồn nhân lực
 • Các giải pháp đáp ứng nhu cầu
 • Lựa chọn ứng viên
 • Kiểm tra, đánh giá cuối học phần

Đào tạo và phát triển

 • Tổng quan về đào tạo và phát triển
 • Nhu cầu đào tạo và cơ sở cho các hoạt động đào tạo và phát triển
 • Các phương pháp và cách tiếp cận trong đào tạo và phát triển
 • Đào tạo – Học tập – Gắn kết người lao động
 • Kiểm tra, đánh giá cuối học phần 3

Lương và phúc lợi

 • Tổng quan về Lương và Chế Độ Phúc Lợi
 • Các thành phần của hệ thống Lương và Chế Độ Phúc Lợi
 • Phát triển chính sách Lương và Chế Độ Phúc Lợi
 • Mối quan hệ giữa các chính sách Lương và Chế Độ Phúc Lợi và các mảng chức năng khác của Quản trị Nguồn nhân lực
 • Kiểm tra, đánh giá cuối học phần 4

Đề án cuối khóa

 • Hướng dẫn người học thực hiện nghiên cứu và làm báo cáo
 • Thuyết trình báo cáo cuối khóa

Workshop

 • HRBP
 • Nghề nhân sự
 • Hệ thống quản trị nhân sự thông minh dựa trên nền tảng CNTT
 • Quản trị nhân tài

Giới thiệu

Khóa học cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về Quản trị Nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp cụ thể như: kỹ năng và phương pháp thiết kế sơ đồ tổ chức; Lập bảng hoạch định nhân sự; Xây dựng các chính sách, qui trình nhân sự; Xây dựng bảng mô tả công việc; Mô hình năng lực; Hệ thống quản trị thông tin nhân sự; Phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế.

Ngoài ra, khóa học cũng giúp người học hiểu được Nguyên lý trong Quản trị Nguồn nhân lực; Quy trình quản trị nguồn nhân lực; Chức năng của bộ phận nhân sự trong tổ chức; Quy trình tuyển dụng; Quản lý hiệu quả công việc; Quản trị nhân tài; Đào tạo và phát triển; Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và Quan hệ lao động; Nền tảng kiến thức nhân sự chuyên sâu để có thể nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong quản lý nguồn nhân lực.

Kỹ năng đạt được

Nghiệp vụ về quản trị nhân sự 90%

Tuyển dụng, Đào tạo, Tiền lương & Phúc lợi 75%

Xây dựng được các chính sách về nhân sự 80%

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 85%

Kỹ năng thuyết trình, giải quyết vấn đề 95%

Ưu điểm của chương trình

01.

Giảng viên

Giảng viên là Giám đốc nhân sự/Trưởng phòng Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển có kinh nghiệm thực tế và khả năng sư phạm tốt.

02.

Phương pháp

Chương trình được giảng dạy trên cơ sở kết hợp hợp lý và chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành các tình huống thực tế tại các doanh nghiệp giúp người học hiểu rõ kiến thức, bản chất công việc giúp người học hòa nhập nhanh và làm việc hiệu quả..

03.

Nội dung

Chương trình luôn được cập nhật theo sát tình hình Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp.

04.

Ngoại khóa

Được tham gia trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các chuyên viên Quản trị cấp cao thông qua buổi giao lưu, chia sẻ về nghề Quản trị Nhân sự..

Cơ hội nghề nghiệp

 • Nhân viên phòng nhân sự
 • Trợ lý trưởng phòng nhân sự

Bằng cấp / chứng chỉ

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận "Nghiệp vụ Quản trị Nhân sự" do trường Đại học Hoa Sen cấp.

Đăng ký học

TOP